Vokietijos Reichas, MiNr 389 Used(O)

1,80 €

Lenkija ScNr 243 Used(O)

1,00 €

Prancūzija, pilna serija ScNr 309-310 Used(O)

1,50 €

Vokietijos Reichas, MiNr 810 Used (O)

0,50 €

Vokietijos Reichas, MiNr 810 MNH**

0,80 €

Vokietijos Reichas, MiNr 810 MH*

0,50 €

Vokietijos Reichas, MiNr 810 Used(O)

2,50 €

Rusija, TSRS, pilna serija ScNr 938-941 Used(O) V

2,00 €

Brazilija ScNr 633 Used(O) E

0,25 €

Čilė, ScNr 249 Used(O) E

0,15 €

Austrija, MiNr 801 MNH**

0,30 €

Čekoslovakija, pilna serija, MiNr 578-579 MNH**

0,80 €

Saras, pilna serija MiNr 272-288 MNH**/Used(O)

8,00 €

Puslapiai