Danija, Grenlandija, MiNr 68 MNH**

1,20 €

Danija, Grenlandija, MiNr 67 MNH**

1,60 €

Danija, Grenlandija, MiNr 109 MNH**

0,30 €

Danija, Grenlandija, MiNr 146 MNH**

0,40 €

Danija, Grenlandija, MiNr 142 MNH**

0,60 €