Portugalija, pilna serija, MiNr 1043-1045 MNH**

2,20 €

Portugalija, pilna serija, MiNr 1026-1028 MNH**

10,00 €

Portugalija, pilna serija, MiNr 1051-1053 MNH**

10,00 €

Portugalija, pilna serija, MiNr 1291-1294 MNH**

5,00 €

Portugalija, blokas Nr. 18, MiNr 1322-1325 MNH**

6,50 €

Portugalija MiNr 1447x9 MNH**

2,10 €

Portugalija, MiNr 1548 MNH**

2,50 €

Portugalija, MiNr 1548 MNH**

0,40 €

Portugalija, MiNr 1539 MNH**

2,50 €

Portugalija, MiNr 1539 MNH**

0,40 €

Portugalija, MiNr 1535 MNH**

2,50 €

Portugalija, MiNr 1535 MNH**

0,40 €

Portugalija, MiNr 1528 MNH**

2,50 €

Portugalija, MiNr 1528 MNH**

0,40 €

Portugalija, MiNr 1582 MNH**

2,50 €

Portugalija, MiNr 1576 MNH**

2,50 €

Portugalija, MiNr 1568 MNH**

2,50 €

Portugalija, MiNr 1557 MNH**

2,50 €

Portugalija-Madeira, blokas Nr. 3, MiNr 77 MNH**

2,00 €

Portugalija-Azorai, blokas Nr. 3, MiNr 353 MNH**

2,00 €

Portugalija, MiNr 1614 MNH**

0,50 €

Portugalija, MiNr 1614 MNH**

3,00 €

Portugalija, MiNr 1611 MNH**

0,50 €