Čekoslovakija, pilna serija, MiNr 965-967 MNH**

3,60 €

Paragvajus, pilna serija, MiNr 834-840 MNH**

2,50 €

San Marinas, MiNr 802-807, 809-813 MNH**

1,00 €

Filipinai, pilna serija MiNr 762B-764B MNH** V

4,00 €

Rusija, TSRS pilna serija MiNr 3893-3897 Used(O)

0,60 €

Kuba, pilna serija + blokas ScNr 1715-1722 MNH** G

3,50 €

Kuba, pilna serija + blokas ScNr 1764-1771 MNH** G

3,50 €

Vokietija. Blokas 8, MiNr 734-737 MNH**

2,60 €

Togas, pilna serija MiNr 1066-1067 MNH** V

3,00 €

Dominikos Respublika, MiNr 1055, 1058 MNH** V

2,00 €

Vokietija, pilna serija, MiNr 882-885 MNH**

1,00 € 1,60 €

Lenkija, blokas Nr. 74 MiNr 2628 MNH**

0,80 €

Lenkija, blokas ScNr B136 Used(O) V

0,50 €

Kuba MiNr 2856 Used(O) V

0,20 €

Tanzanija, blokas Nr. 37, MiNr 242-245 MNH** V

2,50 €

Tanzanija, pilna serija MiNr 242-245 MNH** V

2,00 €

Rusija, TSRS MiNr 5629 MNH** V

0,20 €

Togas, pilna serija MiNr 2112A-2117A MNH** V

5,50 €

Kuba, pilna serija ScNr 3198-3203 Used(O)

0,80 €

Rusija, TSRS MiNr 6089 MNH**

2,50 €

Vokietija, pilna serija, MiNr 1499-1502 MNH**

3,60 €

Montseratas, pilna serija MiNr 829-832 MNH** V

3,50 €