Brazilija ScNr 785 Used(O) E

0,15 €

Rusija, TSRS ScNr 1837 MH* V

1,60 €

Suomija ScNr 351 Used(O)

0,30 €

Rusija, TSRS ScNr 2695 Used(O) V

0,20 €

Austrija MiNr 1183 MNH**

0,30 €

Rumunija, pilna serija ScNr 2312-2313 Used(O)

0,35 €

Prancūzija, pilna serija ScNr B449-B450 MNG(*)

0,80 €

Rusija, TSRS ScNr 4013 Used(O) V

0,15 €

Rusija, TSRS ScNr 4057 Used(O) V

0,15 €

Vokietija, pilna serija MiNr 908-911 MNH**

1,60 €

Vokietija, pilna serija MiNr 908-911 Used(O)

0,70 €

Rusija, TSRS ScNr 4439 MNH**

0,20 €

JAV, ScNr 1756 Used(O)

0,15 €

Vokietija, Vakarų Berlynas MiNr 739 Used(O)

0,40 €

Vokietija MiNr 1301 Used(O)

0,20 €

Vokietija, pilna serija MiNr 1390-1393 Used(O)

2,20 €

Vokietija, pilna serija MiNr 1427-1428 Used(O)

1,20 €

Vokietija MiNr 1483 Used(O)

0,25 €

Vokietija MiNr 1561 Used (O)

0,20 €

Argentina, pilna serija ScNr 1779-1783 MNG(*) E

2,00 €

Vokietija MiNr 1689 Used(O)

0,20 €

Vokietija MiNr 1703 Used(O)

0,20 €

Lietuva, pilna serija MiNr 584-586 Used(O) V

0,60 €

Lietuva, pilna serija MiNr 584-586 MNH**

0,60 €

Vokietija, pilna serija MiNr 1939-1940 Used(O)

0,80 €

Vokietija MiNr 2020 Used(O)

1,00 €

Vokietija MiNr 1972 Used(O)

0,30 €

Vokietija MiNr 2014 Used(O)

2,00 €