Urugvajus ScNr 453 Used(O) E

0,15 €

Urugvajus, pilna serija ScNr 622-623 Used(O) E

0,25 €

Urugvajus, pilna serija ScNr 671-673 Used(O) E

0,30 €

Urugvajus ScNr 726 Used(O) E

0,15 €

Urugvajus, pilna serija ScNr 714-715 Used(O) E

0,30 €

Urugvajus ScNr 735 Used(O) E

0,05 €

Urugvajus ScNr 777 Used(O) E

0,15 €

Urugvajus ScNr 776 Used(O) E

0,15 €

Urugvajus ScNr C359 MNH** E

0,30 €

Urugvajus ScNr 799 Used(O) E

0,15 €

Urugvajus ScNr 1211C Used(O) E

0,30 €

Urugvajus ScNr 1209 Used(O) E

0,15 €

Urugvajus ScNr 1328 Used(O) E

0,15 €

Urugvajus ScNr 1417 Used(O) E

1,00 €

Urugvajus ScNr 1416 Used(O) E

1,00 €

Urugvajus 1997m Used(O) E

1,00 €

Urugvajus ScNr 1742 Used(O) E

1,00 €

Urugvajus ScNr 1899 Used(O)

0,80 €

Urugvajus ScNr 1898 Used(O)

0,80 €

Urugvajus ScNr 1900 Used(O)

0,80 €

Urugvajus ScNr 1963 Used(O)

0,50 €