Jugoslavija, pilna serija, MiNr 21-22 MH*

0,40 €

Jugoslavija, MiNr 84-87 MH*/Used (O)

1,50 €

Jugoslavija, MiNr 88-97 MH*/Used (O)

2,00 €

Jugoslavija, MiNr 575-576 MNH**

8,00 €

Jugoslavija, pilna serija, MiNr 1257-1261 MNH**

5,50 €

Jugoslavija, MiNr 1399 Used (O)

0,10 €

Jugoslavija, MiNr 1465 Used (O)

0,15 €

Jugoslavija, MiNr 1509 Used (O)

0,15 €

Jugoslavija, MiNr 1506 Used (O)

0,15 €

Jugoslavija MiNr 1663 Used (O)

0,15 €

Jugoslavija, MiNr 1694 Used (O)

0,15 €

Jugoslavija, MiNr 1754 Used (O)

0,15 €

Jugoslavija, Blokas Nr. 31, MiNr 2266 MNH**

1,20 €

Jugoslavija, blokas Nr. 43, MiNr 2740 MNH**

1,00 €