Vokietijos Reichas MiNr 46 MNG (*)

2,50 €

Latvija, MiNr 184 Used (O)

0,40 €

Latvija, MiNr 186 Used (O)

0,60 €

Vokietijos Reichas, kvartblokis MiNr 682 MNH**/MH*

9,00 €

Vokietijos Reichas, MiNr 677+678 (S 245) MLH*/MH*

0,80 €

Šveicarija, pilna serija ScNr 260-263 Used(O)

6,00 €

Saras MiNr 307 Used(O)

0,70 €

Vokietija, pilna serija MiNr 274-275 Used(O)

0,40 €

Vokietija, pilna serija MiNr 274-275 MNH**

0,80 €

Rusija, TSRS ScNr 1914 Used(O) V

0,20 €

Vokietija MiNr 254 Used(O)

0,20 €

Argentina, pilna serija ScNr B31-B34 MNH** E

1,80 €

Prancūzija, ScNr 989 MNH**

0,20 €

Prancūzija, pilna serija ScNr 1043-1044 MNH**

0,55 €

Vokietija, pilna serija MiNr 392-395 MNH**

0,60 €

Vokietija, pilna serija MiNr 392-395 Used(O)

0,40 €

Prancūzija ScNr 1053 MNH**

0,30 €

Puslapiai