Mozambikas, blokas ScNr 730B Used(O)

1,80 €

Mozambikas, mažasis lapukas ScNr 1496 MNH**

2,20 €

Mozambikas, mažasis lapukas ScNr 1509 MNH**

2,20 €

Mozambikas, pilna serija MiNr 1814A-1822A MNH** V

2,40 €

Mozambikas, mažasis lapukas ScNr 1506 MNH**

2,20 €

Mozambikas, pilna serija 2001m MNH** V

2,40 €

Mozambikas, neperforuotas blokas ScNr 1678 MNH**

3,00 €

Mozambikas, neperforuotas blokas ScNr 1686 MNH**

3,00 €

Mozambikas, neperforuotas blokas ScNr 1679 MNH**

3,00 €

Mozambikas, neperforuotas blokas ScNr 1687 MNH**

3,00 €

Mozambikas, neperforuotas blokas ScNr 1698 MNH**

3,00 €

Mozambikas, pilna serija MiNr 4509-4512 MNH** V

4,00 €

Mozambikas, blokas MiNr 6348 MNH** V

3,50 €