Niujė, MiNr 97 MNH**

0,40 €

Niujė, MiNr 98 MNH**

0,40 €

Niujė, MiNr 112 MNH**

0,40 €

Niujė, MiNr 132 MNH**

0,40 €

Niujė, pilna serija, MiNr 137-139 MNH**

1,20 €

Niujė, pilna serija, MiNr 169-170 MNH**

0,80 €

Niujė, pilna serija, MiNr 189-192 MNH**

1,20 €

Niujė, pilna serija, MiNr 198-199 MNH**

0,60 €

Niujė, blokas Nr. 23, MiNr 266-269 MNH**

1,50 €

Niujė, pilna serija, MiNr 266-269 MNH**

1,20 €

Niujė, pilna serija, MiNr 238-241 MNH**

1,20 €

Niujė, pilna serija, MiNr 234-235 MNH**

0,60 €

Niujė, pilna serija, MiNr 374-377 MNH**

1,20 €

Niujė, blokas Nr. 51, MiNr 448-451 MNH**

1,50 €

Niujė, pilna serija, MiNr 448-451 MNH**

1,20 €

Niujė, blokas Nr. 79, MiNr 600-603 MNH**

1,50 €