Senoji Vokietija, Saksonija, 1851m. MiNr 6 Used(O)

8,00 €

Senoji Vokietija, Prūsija, MiNr 12 Used (O)

6,00 €

Senoji Vokietija, Hanoveris, MiNr 23 Used (O)

6,00 €

Senoji Vokietija, Helgolandas MiNr 4 MLH*

6,00 €

Senoji Vokietija, Helgolandas MiNr 10 MNG (*)

10,00 €

Senoji Vokietija, Helgolandas MiNr 12 MNG (*)

4,00 €

Bulgarija, MiNr 65 Used (O)

0,80 €

Belgija, 1905m ScNr 85 MNH**

1,00 €

Bulgarija, pilna serija MiNr 69-70 Used (O)

1,50 €

Bulgarija, pilna serija MiNr 76-77 Used (O)

2,00 €

Senoji Vokietija, Bavarija MiNr 92-93 MLH*

2,50 €

Senoji Vokietija, Bavarija MiNr 92-93 (A) MNH**

3,00 €

Senoji Vokietija, Bavarija MiNr 92-93 Used(O)

2,50 €

Senoji Vokietija, Bavarija MiNr 76-85 Used (O)

4,20 €

Rusija MiNr 82-88, 90-92, 95 Used(O)

5,00 €

Rusija MiNr 107-109 MNH**/MH*

4,00 €

Didžioji Britanija MiNr 141 Used (O)

5,00 €

Italija. Okupaciniai ženklai. ScNr N1 MNH**

0,50 €

Jugoslavija, MiNr 84-87 MH*/Used (O)

1,50 €

Austrija, pilna serija, MiNr 228-242 MLH*/MH*

5,00 €

Puslapiai