Šveicarija, pilna serija ScNr 340-343 Used(O)

1,50 €

Danija ScNr 352 Used(O)

0,15 €

Vokietija MiNr 267 Used(O)

0,20 €

Vokietija MiNr 373 Used(O)

0,15 €

Vokietija MiNr 373 MNH**

0,20 €

Nyderlandai, pilna serija ScNr 391-393 Used(O)

1,00 €

Austrija, MiNr 1174 Used (O)

0,20 €

Liuksemburgas ScNr 431 MNH**

0,30 €

Austrija MiNr 1181 MNH**

0,30 €

Rusija, TSRS ScNr 3040 Used(O)

1,00 €

Vokietija MiNr 476 Used(O)

0,15 €

Vokietija MiNr 476 MNH**

0,20 €

Rusija, TSRS, kvartblokis ScNr 3195 MNH**

1,20 €

Rusija, TSRS ScNr 3195 Used(O) V

0,15 €

Rusija, TSRS ScNr 3358 MNH**

1,30 €

Rusija, TSRS ScNr 3302 Used(O) V

0,20 €

Belgija ScNr 687 MNH**

0,25 €

Prancūzija ScNr 1171 MNH**

0,20 €

Puslapiai