Prūsija, 1 pfenigas 1782m

12,00 €

Bavarija, 1 kreiceris 1797m

6,00 €

Rusija, 2 kapeikos 1799m EM

5,00 €

Vokietijos Imperija, 5 pfenigiai 1875m-C

0,90 €

Vokietijos Imperija, 5 pfenigiai 1875m-D

1,00 €

Vokietijos Imperija, 5 pfenigiai 1875m-J

0,50 €

Vokietijos Imperija, 2 pfenigiai 1875m-C

0,70 €

Vokietijos Imperija, 5 pfenigiai 1875m-A

0,90 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1876m-A

0,50 €

Vokietijos Imperija, 2 pfenigiai 1876m-C

0,70 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1876m-A

0,60 €

Vokietijos Imperija, 5 pfenigiai 1876m-D

0,80 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1876m-J

0,40 €

Rusija, 5 kapeikos 1878m SPB

1,50 €

Šveicarija, 5 rapenai 1880m

2,00 €

Šveicarija, 20 rapenų 1881m

2,00 €

Šveicarija, 20 rapenų 1883m

1,50 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1889m-F

1,00 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1889m-A

0,90 €

Vokietijos Imperija, 5 pfenigiai 1890m-A

0,30 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1890m-A

0,70 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1892m-A

0,60 €

Šveicarija, 2 rapenai 1893m

2,00 €

Šveicarija, 20 rapenų 1893m

3,50 €

Vokietijos Imperija, 5 pfenigiai 1894m-A

0,70 €

Šveicarija, 5 rapenai 1894m

1,50 €

Šveicarija, 5 rapenai 1895m

1,00 €

Šveicarija, 5 rapenai 1898m

1,50 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1898m-F

1,10 €

Vokietijos Imperija, 5 pfenigiai 1898m-A

0,60 €

Puslapiai