Danija, 2 kronos 1958m

2,50 €

Danija, 10 erių 1962m

0,30 €

Danija, 10 erių 1967m

0,30 €

Danija, 1 krona 1980m

0,50 €

Danija, 10 erių 1982m

0,20 €

Danija, 25 erės 1987m

0,35 €

Danija, 50 erių 1989m

0,25 €

Danija, 10 kronų 1989m

1,50 €

Danija, 20 kronų 1990m

3,00 €

Danija, 5 kronos 1990m A

0,70 €

Danija, 2 kronos 1992m

0,40 €

Danija, 50 erių 1992m

0,30 €

Danija, 1 krona 1992m

0,30 €

Danija, 2 kronos 1993m

0,40 €

Danija, 1 krona 1993m

0,25 €

Danija, 50 erių 1994m

0,30 €

Danija, 2 kronos 1994m

0,50 €

Danija, 2 kronos 1995m

0,40 €

Danija, 25 erės 1996m

0,15 €

Danija, 25 erės 1997m

0,30 €

Danija, 50 erių 1997m

0,40 €

Danija, 50 erių 1999m

0,30 €

Danija, 5 kronos 2002m

0,70 €

Danija, 50 erių 2004m

0,25 €

Danija, 1 krona 2006m

0,25 €

Danija, 50 erių 2006m

0,35 €

Danija, 25 erės 2006m

0,20 €

Danija, 2 kronos 2007m

0,50 €

Danija, 1 krona 2007m

0,25 €