Puslapiai

Danija, 1/5 rigsbankskilingo 1842m E

12,00 €

Danija, 1/2 skilingo rigsmontas 1868m E

7,00 €

Danija, 5 erės 1882m E

20,00 €

Danija, Dyrehavsbakken 25 erių žetonas, 1885m E

7,00 €

Danija, 1 erė 1886m E

32,00 €

Danija, 2 erės 1889m E

2,00 €

Danija, SIDABRINĖS 25 erės 1891m E

8,00 €

Danija, SIDABRINĖS 25 erės 1894m E

10,00 €

Danija, 2 erės 1894m E

2,00 €

Danija, 5 erės 1894m E

7,00 €

Danija, 1 erė 1899m E

2,50 €

Danija, 1 erė 1902m E

2,00 €

Danija, 5 erės 1904m E

7,00 €

Danija, 2 erės 1906m E

2,50 €

Danija, SIDABRINĖS 25 erės 1907m E

8,00 €

Danija, SIDABRINĖS 10 erių, 1910m E

7,00 €

Danija, SIDABRINĖ 1 krona, 1915m E

15,00 €

Danija, 1 erė 1915m E

1,50 €

Danija, SIDABRINĖS 25 erės 1919m E

4,20 €

Danija, 2 erės 192?m E

1,50 €

Danija, 2 kronos 1936m E

11,00 €

Danija, 2 erės 1942m

0,50 €

Danija, proginės, SIDABRINĖS 2 kronos 1945m E

16,00 €

Danija, 2 erės 1945m

20,00 €

Danija, 10 erių 1948m

0,50 €

Danija, 2 erės 1948m

1,00 €

Danija, 10 erių 1949m

0,35 €

Danija, 25 erės 1950m

0,40 €

Danija, 10 erių 1951m

0,30 €

Danija, 10 erių 1952m

0,30 €

Puslapiai