Prancūzija, 10 santimų 1902m

1,00 €

Prancūzija, Amiens notgeldai, 10 centimų 1921m E

5,00 €

Prancūzija, 2 frankai 1923m

0,90 €

Prancūzija, 2 frankai 1938m

0,60 €

Prancūzija, 2 frankai 1939m

0,70 €

Prancūzija, 1 frankas 1939m

0,40 €

Prancūzija, 2 frankai 1943m

0,35 €

Prancūzija, 2 frankai 1947m

0,30 €

Prancūzija, 2 frankai 1948m-B

0,30 €

Prancūzija, 1 frankas 1948m

0,20 €

Prancūzija, 5 frankai, 1949m

0,50 €

Prancūzija, 10 frankų 1949m B

0,60 €

Prancūzija, 10 frankų 1951m

0,20 €

Prancūzija, 10 frankų 1952m-B

0,30 €

Prancūzija, 100 frankų 1955m

0,70 €

Prancūzija, 1 frankas 1960m

0,15 €

Prancūzija, 1 frankas 1961m

0,20 €

Prancūzija, 10 santimų 1963m

0,10 €

Prancūzija, 20 santimų 1963m

0,10 €

Prancūzija, 1 frankas 1964m

0,20 €

Prancūzija, 20 santimų 1964m

0,10 €

Prancūzija, 1 frankas 1965m

0,20 €

Prancūzija, 20 santimų 1965m

0,15 €

Prancūzija, 1/2 franko, 1965m

0,20 €

Prancūzija, 10 santimų 1965m

0,10 €

Prancūzija, 5 santimai 1966m

0,10 €

Prancūzija, 1/2 franko, 1966m

0,20 €

Prancūzija, 10 santimų 1967m

0,10 €

Prancūzija, 20 santimų 1967m

0,10 €

Prancūzija, 1/2 franko, 1967m

0,20 €

Puslapiai