Vokietijos Imperija, 1 pfenigis 1904m-A

0,80 €

Vokietijos Imperija, 1 pfenigis 1906m-A

0,80 €

Vokietijos Imperija, 1 pfenigis 1908m-A

0,50 €

Vokietijos Imperija, 1 pfenigis 1909m-A

0,50 €

Vokietijos Imperija, 1 pfenigis 1911m-A

0,80 €

Vokietijos Imperija, 1 pfenigis 1912m-A

0,70 €

Vokietijos Imperija, 1 pfenigis 1913m-A

0,45 €

Vokietijos Imperija, 1 pfenigis 1914m-A

0,45 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1931m-E

0,55 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1933m-A

0,70 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1934m-D

1,20 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1934m-A

0,40 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-G

0,70 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-E

1,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-A

0,40 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1936m-D

1,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1936m-A

0,50 €