Rusija, 1 kapeika 1898m-СПБ

3,00 €

Rusija, 1 kapeika 1900m-СПБ

3,00 €

Rusija, 1 kapeika 1901m-СПБ

3,00 €

Rusija, 1 kapeika 1903m-СПБ

3,00 €

Rusija, 2 kapeikos 1909m-СПБ

3,00 €

Rusija, 2 kapeikos 1910m-СПБ

3,00 €

Rusija, 1 kapeika 1911m-СПБ

3,00 €

Rusija, 1 kapeika 1912m-СПБ

3,00 €

Rusija, 2 kapeikos 1912m-СПБ

3,00 €

Rusija, 1 kapeika 1913m-СПБ

3,00 €

Rusija, 3 kapeikos 1914m-СПБ

2,00 €

Rusija, 1 kapeika 1914m-СПБ

3,00 €

Rusija, 1 kapeika 1915m

3,00 €

Sovietų Sąjunga, 15 kapeikų 1955m

0,20 €

Sovietų Sąjunga, 1965m 1 rublis

0,80 €

Sovietų Sąjunga, 1967m 1 rublis

0,80 €

Sovietų Sąjunga, 50 kapeikų 1967m

0,45 €

Sovietų Sąjunga, 1970m 1 rublis

0,80 €

Sovietų Sąjunga, 1981m 1 rublis

2,00 €