Rumunija, 5 baniai, 1975m

0,10 €

Rumunija, 5 baniai 2010m

0,10 €