Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1920m-E

0,70 €

Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1920m-A

0,65 €

Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1921m-E

0,70 €

Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1921m-A

0,50 €

Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1921m-F

0,70 €

Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1921m-D

0,50 €

Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1921m-G

0,80 €

Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1922m-A

0,45 €

Vokietija, 50 pfenigų 1974m-J

0,30 €

Vokietija, 50 pfenigų 1976m-D

0,40 €

Vokietija, 50 pfenigų 1983m-F

0,30 €

Vokietija, 50 pfenigų 1983m-J

0,40 €

Vokietija, 50 pfenigų 1985m-G

0,30 €

Vokietija, 50 pfenigų 1989m-G

0,30 €

Vokietija, 50 pfenigų 1990m-F

0,30 €

Vokietija, 50 pfenigų 1990m-G

0,50 €

Vokietija, 50 pfenigų 1990m-A

0,30 €

Vokietija, 50 pfenigų 1990m-J

0,30 €

Vokietija, 50 pfenigų 1990m-D

0,20 €

Vokietija, 50 pfenigų 1993m-A

0,30 €

Vokietija, 50 pfenigų 1993m-D

0,50 €