Nigerija, 1 pensas 1959m E

2,20 €

Nigerija, 1 kobas 1973m E

0,50 €

Nigerija, 1 naira 1991m E

0,50 €