Slovakija, pilna serija, MiNr 26-34 MNH**

9,50 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 35-42 MNH**

4,20 €

Slovakija, pilna serija, MiNr I-IV MNH**

3,50 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 46-47 MNH**

0,60 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 54-65 (X) MNH**

4,30 €

Slovakija, MiNr 70 Used (O)

0,40 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 85-87 MNH**

8,00 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 88-90 MNH**

1,60 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 91-93 MNH**

1,70 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 98-101 MNH**

2,00 € 2,50 €

Slovakija, MiNr 111 MNH**

0,50 €

Slovakija, MiNr 111 Used (O)

0,30 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 115-120 MNH**

0,80 € 1,20 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 121-123 MNH**

1,20 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 128-131 MNH**

1,20 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 132-133 MNH**

0,40 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 132-133 Used (O)

0,25 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 134-141 MNH**

2,80 €

Slovakija, pilna serija, MiNr 156-161 MNH**

2,10 €

Slovakija, MiNr 162 MNH**

11,50 €

Slovakija, MiNr 162 Used (O)

8,50 €

Slovakija, MiNr 163 MNH**

0,20 €