JAV, siuntinių paštas ScNr Q5 Used(O)

0,80 €

Egiptas ScNr 168-169, 171 Used(O)

10,00 €

Čekoslovakija, MiNr 400 Used (O)

0,20 €

Nyderlandai, pilna serija ScNr 214-215 Used(O)

1,60 €

Albanija, pilna serija MiNr 448-455 MH*

18,00 €

Austrija, pilna serija, MiNr 858-867 MNH**

1,80 €

Argentina ScNr 584 MNH** E

0,30 €

JAV ScNr 993 Used(O)

0,15 €

Albanija, pilna serija MiNr 482-484 Used (O)

5,00 €

JAV ScNr 1006 Used(O)

0,15 €

Šveicarija, pilna serija ScNr 355-358 Used(O)

2,50 €

Šveicarija, pilna serija ScNr 359-362 Used(O)

1,00 €

Vokietija MiNr 345 MNH**

0,30 €

Vokietija MiNr 345 Used(O)

0,20 €

Rusija, TSRS pilna serija ScNr 2670-2675 Used(O)

0,80 €

Nyderlandai, pilna serija ScNr 425-426 Used(O)

0,40 €

Vokietija, pilna serija MiNr 468-474 MNH**

1,50 €

Vokietija, pilna serija MiNr 468-474 Used(O)

1,00 €

Puslapiai