Indonezija, pilna 1951m serija Used(O)/MNH**

0,60 €

Indonezija ScNr B68 MNH**

0,20 €

Indonezija, pilna serija ScNr B121-B125 MNH**

0,60 €

Indonezija ScNr 642 MNH**

0,40 €

Indonezija, pilna serija ScNr B165-B179 MNH**

2,00 €

Indonezija, pilna serija ScNr 766-775 Used(O)

0,90 €

Indonezija ScNr 971 MNH** V

2,00 €

Indonezija, pilna serija ScNr 1060-1061 Used(O)

0,25 €

Indonezija MiNr 1059 MNH** V

2,00 €

Indonezija ScNr 1268B Used(O)

0,15 €

Indonezija, pilna serija ScNr 1488-1489 Used(O)

0,20 €