Indonezija, MiNr 118 MNH**

0,20 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 258-262 MNH**

0,60 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 320-322 MNH**

1,00 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 376-379 MNH**

0,70 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 337-340 MNH**

0,45 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 413-420 MNH**

1,20 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 409-412 MH*/MNH**

0,40 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 425-434 MNH**

1,00 €

Indonezija, MiNr 443 MNH**

0,50 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 465-468 MNH**

0,80 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 499-502 MNH**

1,60 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 473-487 MNH**

1,20 € 2,00 €

Indonezija, blokas Nr. 5, MiNr 506B MNH**

4,20 €

Indonezija, MiNr 584 MNH**

0,60 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 661-664 MNH**

1,20 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 644-653A Used (O)

0,90 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 670-671 MNH**

1,00 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 668-669 MNH**

0,60 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 665-667 MNH**

1,40 €

Indonezija, MiNr 839 MNH** V

2,00 €

Indonezija, blokas Nr. 31, MiNr 947 MNH**

3,20 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 940-941 MNH**

0,60 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 940-941 Used (O)

0,35 €

Indonezija MiNr 1059 MNH** V

2,00 €

Indonezija, MiNr 1343 Used (O)

0,15 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 1417-1418 Used (O)

0,20 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 1654-1656 MNH**

0,60 €

Indonezija, pilna serija, MiNr 1614-1616 MNH**

0,60 €