Prancūzija, 1 frankas, 1941m

0,30 €

Prancūzija, 50 santimų 1947m

0,40 €

Nyderlandai, 1 centas 1948m

0,20 €

Lenkija, 1 grašis 1949m

0,25 €

Prancūzija, 20 frankų 1950m

0,30 €

Nyderlandai, 1 centas 1950m

0,15 €

Nyderlandai, 1 centas 1952m

0,10 €

Italija, 10 lirų 1952m

0,15 €

Nyderlandai, 1 centas 1953m

0,10 €

Italija, 10 lirų 1954m

0,20 €

Austrija, 2 grošenai, 1954m

0,10 €

Nyderlandai, 1 centas 1954m

0,10 €

Italija, 50 lirų 1955m

0,30 €

Sovietų Sąjunga, 15 kapeikų 1955m

0,20 €

Nyderlandai, 1 centas 1955m

0,10 €

Italija, 10 lirų 1955m

0,10 €

Italija, 100 lirų 1956m

0,25 €

Nyderlandai, 1 centas 1957m

0,10 €

Austrija, SIDABRINIAI 10 šilingų, 1957m

4,80 €

Austrija, SIDABRINIAI 10 šilingų, 1958m

4,80 €

Nyderlandai, 10 centų 1958m

0,15 €

Italija, 20 lirų 1958m

0,10 €

Italija, SIDABRINĖS 500 lirų, 1958m

15,00 €

Lenkija, 5 grašiai 1959m

1,50 €

Austrija, 1 šilingas, 1959m

0,40 €

JAV, 1 centas 1960m

0,30 €

Austrija, SIDABRINIAI 5 šilingai, 1960m

4,00 €

Austrija, 50 grošenų, 1961m

0,30 €

Didžioji Britanija, 1 pensas 1961m

0,40 €

Austrija, SIDABRINIAI 5 šilingai, 1961m

3,90 €