Prancūzija, 1 frankas 1922m

0,40 €

Vokietijos Imperija, 10 pfenigių 1922m

0,50 €

Veimaro Respublika, 3 markės, 1922m-A

1,80 €

Veimaro Respublika, 50 pfeningių 1922m-A

0,45 €

Prancūzija, 2 frankai 1923m

0,90 €

Veimaro Respublika, 200 markių 1923m-G

1,20 €

Prancūzija, 1 frankas, 1923m

0,40 €

Veimaro Respublika, 200 markių 1923m-A

1,00 €

Veimaro Respublika, 2 rentenpfenigiai 1924m-A

0,50 €

Brazilija, 1000 realų 1924m

1,00 €

Rumunija, 1 lėja 1924m

0,50 €

Veimaro Respublika, 2 reichspfenigiai 1924m-A

0,50 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1925m-J

0,55 €

Švedija, 2 erės 1926m

0,80 €

Šveicarija, 5 rapenai 1926m

0,90 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1931m-E

0,55 €

Prancūzija, SIDABRINIAI 10 frankų, 1931m

7,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1933m-A

0,70 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1934m-A

0,40 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1934m-D

1,20 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1934m-E

1,30 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-G

0,70 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-E

1,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-A

0,40 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1936m-F

1,20 €

Vokietijos Reichas, SIDABRINĖS 5 markės 1936m-A

11,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1936m-A

0,50 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1936m-D

1,00 €

Vokietijos Reichas, SIDABRINĖS 2 markės 1937m-D

7,00 €

Vokietijos Reichas, SIDABRINĖS 2 markės 1937m-J

7,50 €