Lenkija, 50 grašių 1923m

0,60 €

Prancūzija, 1 frankas, 1923m

0,40 €

Prancūzija, 2 frankai 1923m

0,90 €

Brazilija, 1000 realų 1924m

1,00 €

Veimaro Respublika, 2 reichspfenigiai 1924m-A

0,50 €

Rumunija, 1 lėja 1924m

0,50 €

Veimaro Respublika, 2 rentenpfenigiai 1924m-A

0,50 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1925m-J

0,55 €

Šveicarija, 5 rapenai 1926m

0,90 €

Švedija, 2 erės 1926m

0,80 €

Estija, 1 sentas 1929m

2,00 €

Prancūzija, SIDABRINIAI 10 frankų, 1931m

7,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1931m-E

0,55 €

Latvija, 1 santimas 1932m

3,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1933m-A

0,70 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1934m-D

1,20 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1934m-E

1,30 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1934m-A

0,40 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-G

0,70 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-E

1,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1935m-A

0,40 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1936m-A

0,50 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1936m-D

1,00 €

Veimaro Respublika, 1 reichspfenigis 1936m-F

1,20 €

Vokietijos Reichas, SIDABRINĖS 2 markės 1937m-J

7,50 €

Prancūzija, 50 santimų 1938m

0,30 €

Prancūzija, SIDABRINIAI 20 frankų, 1938m

12,00 €

Vokietijos Reichas, SIDABRINĖS 2 markės 1938m-F

7,50 €

Šveicarija, 5 rapenai 1939m

0,50 €

Prancūzija, 50 santimų 1939m

0,30 €