Kroatija, 1 kuna 1993m

0,20 €

Kroatija, proginė 1 kuna 2004m

0,70 €