Australija ScNr 380 Used(O)

0,15 €

Australija, ScNr 391 Used(O)

0,15 €

Australija, ScNr 398 Used(O)

0,15 €

Australija, ScNr 402A Used(O)

0,15 €

Australija ScNr 599 MNH**

0,40 €

Australija, pilna serija ScNr 564, 570 Used(O)

0,35 €

Autralija, blokas ScNr 844A MNH** V

1,20 €

Australija, pilna serija ScNr 881A-881E MNH**

0,80 €

Australija ScNr 578 Used(O)

0,70 €

Australija, ScNr 961 Used(O)

0,20 €

Australija, ScNr 1080 Used(O)

0,30 €

Australija, ScNr 1102-1103 Used(O)

0,50 €

Australija ScNr 1063B Used(O)

0,15 €

Australija, ScNr 1159-1160 Used(O)

0,50 €

Australija ScNr 1134 Used(O)

0,70 €

Australija ScNr 1109B Used(O)

0,10 €

Australija ScNr 1186 Used(O)

0,30 €

Australija, ScNr 1210 Used(O)

0,40 €

Australija, pilna serija ScNr 1231-1233 Used(O)

0,80 €

Australija, pilna serija ScNr 1303-1305 Used(O)

0,90 €

Australija ScNr 1234 Used(O)

0,15 €

Australijos 1994 m. pašto ženklų rinkinio knyga

35,00 €

Australija, ScNr 1274-1279 Used(O)

1,00 €

Australijos 1995 m. pašto ženklų rinkinio knyga

38,00 €

Australija ScNr 1566 Used(O)

0,20 €

Maršalo salos, pilna serija, MiNr 776-779 MNH**

0,80 €

Autralija, pilna serija ScNr 1536-1539 Used(O)

0,40 €

Australija, ScNr 1724 Used(O)

0,15 €