Prancūzija, Europos Taryba ScNr 1O11-1O12 MNH**

0,60 €

Prancūzija, UNESCO ScNr 2O9-2O10 MNH**

0,60 €

Prancūzija, oro paštas ScNr C45 Used(O)

0,15 €

Prancūzija, Europos Taryba ScNr 1O16-1O17 MNH**

1,00 €

Prancūzija, UNESCO ScNr 2O17 MNH**

0,30 €

Prancūzija ScNr C57 Used(O)

1,10 €

Prancūzija, oro paštas ScNr C61 Used(O)

2,50 €